O MNĚ

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Absolvovala jsem komplexní psychoterapeutický výcvik ve strategické a systemické komunikační a kooperační psychoterapii a hypnoterapii HERMÉS SOLUTIONS TRAININGV rámci kvalifikačního kurzu Psycholog ve zdravotnictví (akreditace MZ ČR) jsem získala praxi ve zdravotnických zařízeních.

Mám pětiletou praxi v oblasti řízení lidských zdrojů v automotive na různých pozicích - od běžné personální agendy přes HR management, HR strategii až k řízení projektů.

Souběžně jsem od roku 2016 pracovala v rámci terapeutické praxe s klienty. Do roku 2018 jsem byla součástí týmu psychoterapeutů na Psychoterapeutické klinice HERMÉS Group s.r.o., kterou vede zkušený psychiatr, psychoterapeut a hypnoterapeut MUDr. František Matuška. Od roku 2020 mám vlastní terapeutickou praxi v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi.

Jsem členkou České asociace pro psychoterapii. Uznávám a dodržuji etický kodex EAP (Etické asociace psychoterapeutů). Nejsem vázána smlouvou se zdravotní pojišťovnou, a proto jsou mé služby placené přímo klientem. Je však možné na sezení čerpat příspěvky pojišťoven v rámci tzv. psychosociální podpory dle podmínek konkrétní pojišťovny.