CENÍK

Osobní konzultace (50 minut) - individuální / párová / rodinná

1200 Kč

Osobní konzultace (80 minut) - individuální / párová / rodinná

1800 Kč

On-line konzultace (50 minut)

1200 Kč

První konzultace se hradí vždy předem na účet 302236545/0300. V případě zrušení více než 24h předem vracím celou částku a v případě pozdního zrušení si účtuji storno poplatek ve výši 50% z ceny sezení. Další konzultace je pak možné hradit v hotovosti na místě, nebo platbou na výše uvedený účet.

Na konzultace je možné čerpat příspěvky pojišťoven VZP, ČPZP, ZP MVZPŠ a RBP.

 V rámci projektu VZP "Zvýšení dostupnosti psychosociální podpory" je možné čerpat až 5 000,-Kč (10 sezení x 500,-Kč). Před konzultací je nutné si u VZP vyžádat Poukaz pro klienta, a to prostřednictvím emailu opatrujse@vzp.cz nebo na pobočce. Více informací k projektu a čerpání příspěvků naleznete přímo na stránkách VZP.

ČPZP přispívá svým klientům až 2 500,-Kč (5 sezení x 500,-Kč). Uplatnit lze do 3 měsíců od konzultace  předložením dokladu o úhradě u pojišťovny. Konkrétní podmínky pro čerpání příspěvků u preventivních programů najdete na webu pojišťovny.

ZP MV přispívá 400,-Kč až na 10 sezení (celkem 4000,-Kč) a ZPŠ celkem 2000,- Kč.

Příklad: Cena sezení je 1 200,-Kč. Klient tedy zaplatí plnou částku a následně si zažádá o proplacení příspěvku u své pojišťovny.

Akceptuji také platby prostřednictvím Benefit Plus.