HYPNÓZA

Ve své praxi využívám tzv. ericksonovskou hypnoterapii vycházející z práce amerického psychoterapeuta a hypnoterapeuta Miltoha H. Ericksona. Oproti klasické hypnóze využívám více nepřímých sugescí a hypnóza je vždy "šitá na míru" konkrétnímu klientovi. 

Hypnóza je změněný stav vědomí, tzv. tranzový stav. S tímto stavem se běžně setkáváme v každodenním životě. Může se jednat o stav hlubokého uvolnění a relaxace (např. při meditaci) nebo naopak o stav zaměření pozornosti a soustředění na nějakou činnost či objekt. Trans může mít různou hloubku a každý jej může prožívat jinak - proto pracuji s každým klientem individuálně.

V hypnóze rozlišujeme vědomou a nevědomou mysl. Hypnoterapie je založena na sugescích, které působí na naše nevědomí. Nevědomí tyto sugesce zpracovává a spouští se tak nevědomý vnitřní proces, který probíhá bez volní kontroly. Proto je důležité vybudování důvěry mezi terapeutem a klientem, strach či nedůvěra mohou celý proces blokovat.

Hypnóza má velmi široké využití - při řešení běžných životních problémů a dilemat, při nejrůznějších psychických obtížích jako jsou deprese, závislosti, fobie nebo úzkosti, dále také pro zlepšení výkonu například u vrcholových sportovců. Díky hypnóze můžete přestat kouřit nebo zhubnout. Své využití má také v psychosomatice a při práci s bolestí.