JAK PRACUJI

Poskytuji individuální, párovou a rodinnou psychoterapii. Samostatně pracuji s dětmi a dospívajícími od 12 let. S mladšími dětmi pracuji pouze v rámci rodinné terapie.

Sezení trvá 50 minut, po předchozí domluvě je možné sezení v délce 80 minut. První sezení je spíše informativní. Na základě získaných informací o Vás, Vašich očekáváních a charakteru problému si společně stanovíme cíl terapie a domluvíme se na dalším postupu - jakou cestou se budeme v rámci terapie ubírat. 

Terapie zaměřená na řešení je tzv. "krátká" terapie. Cílem je, aby klient mohl co nejdříve fungovat samostatně a bez pomoci terapeuta. Každý problém vyžaduje individuální přístup a různý počet sezení. Někdy je možné problém vyřešit během tří sezení, jindy je potřeba sezení více. Poskytuji také dlouhodobou podpůrnou psychoterapii pro klienty s duševním onemocněním, kteří jsou v ambulantní péči u psychiatra.

Obvyklá frekvence setkávání je jedenkrát za 2 týdny a postupně se rozestup zvětšuje. Vždy ale frekvenci uzpůsobuji potřebám klienta.

Nabízím také možnost terapie on-line prostřednictvím Google meet. V takovém případě je však potřeba, aby si klient zajistil bezpečné, nikým a ničím nerušené prostředí se se stabilním připojením k internetu.

Dále je možné realizovat za příznivého počasí terapii v parku či lese.